Spotkanie komitetu sterującego

Spotkanie komitetu sterującego
24
Sie
2017

Nad częścią medyczną przedsięwzięcia GeoMedical czuwa Komitet Sterujący, działający od początku prac koncepcyjnych. Jest to zespół specjalistów, którzy zaangażowani byli w proces przygotowawczy, a następnie realizację postawionych celów. W ostatnich dniach w budynku GeoMedical lekarze wchodzący w skład wspomnianego gremium spotkali się z prezesem GeoMedical  Adamem Zaremba-Śmiatańskim i pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem medycznym.

Spotkanie było okazją do podsumowania kilku lat wspólnej pracy, a także nakreślenia celów i kierunków rozwoju na kolejne miesiące oraz lata działalności kompleksu GeoMedical. Gospodarz spotkania, Prezes GeoMedical Adam Zaremba-Śmietański w towarzystwie doktora Jarosława Kuraka pełniącego w Placówce funkcję zastępcy dyrektora ds. medycznych, zaprezentował członkom Komitetu Sterującego efekt prac wykończeniowych oraz wyposażenia placówki w sprzęt medyczny. Wycieczka po obiekcie trwała kilkadziesiąt minut i także okazała się pretekstem do ożywionej i - co ważne - owocnej dyskusji na temat możliwości, jakie obiekt i wyposażenie Szpitala GeoMedical stwarzają dla Pacjentów z woj. śląskiego i innych zakątków Polski.

W spotkaniu Komitetu Sterującego udział wzięli: dr n. med. Agnieszka Prymus, dr hab. n. med. Bogdan Michalski, dr n. med. Stanislav Czudek,  dr hab. n. med. Michał Holecki, dr n. med. Przemysław Pencak oraz dr n. med. Artur Pietrusa.