Laserowe leczenie przerostu prostaty już w GeoMedical

Laserowe leczenie przerostu prostaty już w GeoMedical
27
Kwi
2018

Pierwsze leczenie przerostu prostaty, z wykorzystaniem lasera tulowego, przeprowadził lek. med. Piotr Humański. Po 90-ciominutowym zabiegu i zaledwie dobowym pobycie na oddziale urologicznym, uwolniony od przypadłości pacjent, opuścił nasz szpital.

 

Powszechnie stosowanym zabiegiem likwidującym przerost gruczołu krokowego to jego przezcewkowa elektrosekcja. Ta metoda obarczona jest jednak ryzykiem powikłań - wśród najczęstszych wymienia się nietrzymanie moczu, a nawet zaburzenia funkcji płciowych. Inna metoda leczenia, zastosowana po raz pierwszy w GeoMedical w dniu 26 kwietnia 2018 roku, polega na usunięciu przerostu prostaty przy użyciu lasera tulowego (Cyber TM 200 W) – wyjątkowo precyzyjnego urządzenia, którego jeden z zaledwie czterech egzemplarzy funkcjonujących w Polsce, wykorzystywany jest właśnie w naszym szpitalu.  – Płytka głębokość penetracji wiązki lasera w głąb tkanek (zaledwie 0,1 mm), gwarantuje niespotykaną dotąd precyzję cieć, co znacznie zmniejsza dolegliwości pooperacyjne, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo zabiegu i ryzyko wystąpienia powikłań. – podkreśla dr n. med. Artur Pietrusa. – Inną zaletą użycia tej klasy lasera tulowego, w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, jest możliwość ograniczenia, właściwie do zera, powikłań wynikających z możliwości wystąpienia krwawienia. Tutaj ten problem praktycznie nie występuje, ponieważ w trakcie cięcia tkanek dochodzi do natychmiastowego, całkowitego zamknięcia naczyń. – dodaje ordynator oddziału urologicznego.

 

Jak przebiega zabieg

Metoda leczenia przerostu prostaty, z wykorzystaniem lasera tulowego (ThuLEP), polega na nacięciu i enukleacji płata środkowego gruczołu krokowego, a następnie obu płatów bocznych i przemieszczenia ich do wnętrza pęcherza moczowego. Wycięta tkanka, za pomocą morceleratora, jest tam rozdrabniana i odsysana.

 

W przypadku zastosowania, w leczeniu przerostu prostaty, lasera tulowego praktycznie po dobowej obserwacji, pacjent może opuścić szpital.

 
Zalety wynikające z przeprowadzenia zabiegu metodą ThuLEP
  • krótki, maksymalnie 90-ciominutowy, zabieg
  • całkowite usunięcie przerostu stercza
  • dobowy pobyt w szpitalu
  • minimalna inwazyjność
  • precyzja redukująca ryzyko powikłań
  • natychmiastowy powrót do aktywności zawodowej

Dowiedz się więcej o innej, równie innowacyjnej metodzie leczenia przerostu prostaty w GeoMedical - embolizacja tętnic prostaty.