Kolonoskopia - badanie endoskopowe
19
Lis
2018

Kolonoskopia - badanie endoskopowe

Niniejsza informacja przybliży Państwu wszelkie informacje dotyczące badania kolonoskopowego.

Co to jest za badanie?

Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym dolnego odcinka przewodu pokarmowego obejmującego bańkę odbytnicy, esicę, okrężnicę zstępującą, poprzecznicę i okrężnicę wstępującą oraz zastawkę krętnico — kątniczą.

Badanie wykonywane jest giętkim instrumentem z torem wizyjnym, dzięki któremu możliwa jest ocena śluzówki jelita grubego wraz z początkowym odcinkiem jelita cienkiego oraz pobranie wycinków do badań histopatologicznych z ewentualnych zmian tam występujących.

Przygotowanie i przebieg badania:

Miarodajny wynik kolonoskopii możliwy jest po prawidłowym oczyszczeniu jelita. Zwiększa to wartość diagnostyczną badania oraz minimalizuje ryzyko powikłań.

Prawidłowe przygotowanie wymaga oczyszczenia jelita doustnym preparatem usuwającym resztki pokarmowe tam zalegające. Bezpośrednio przed badaniem pacjent przebiera się w odzież ochronną i układa na lewym boku z podciągniętymi kolanami w kierunku brody. Lekarz znieczula okolicę odbytu żelem Lignokainy i wprowadza endoskop do dolnego odcinka przewodu pokarmowego, oglądając i oceniając jego śluzówkę oraz dokumentując przebieg badania za pomocą zdjęć.

Badanie może być okresami bolesne z powodu powietrza wprowadzanego do światła jelita, powodującego uczucie rozpierania, wzdęcia, skurczów w jamie brzusznej oraz uczucie szarpania, pociągania przy przechodzeniu kolonoskopu przez poszczególne partie jelita. Ból należy zgłosić lekarzowi, a jego stałe utrzymywanie się może być wskazaniem do odstąpienia od dalszej oceny jelita.

Gdy badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu ogólnym dożylnym pacjent śpi przez cały czas jego trwania, nie odczuwając żadnych dolegliwości.

Postępowanie po badaniu:

Po zakończeniu badania pacjent może odczuwać wzdęcia, co związane jest z zalegającym w jelicie powietrzem. Dolegliwości te ustępują po kilku, kilkunastu minutach.

Po badaniu w znieczuleniu miejscowym od razu można jeść stosując w tym dniu dietę lekkostrawną oraz powrócić do codziennych zajęć i pełnej aktywności życiowej.

Jeżeli badanie przeprowadzone było w znieczuleniu ogólnym dożylnym, jeść i pić wolno dopiero po upływie 2 godzin po wybudzeniu, ponadto pacjent nie powinien w tym dniu prowadzić samochodu oraz obsługiwać maszyn mechanicznych, a podczas

nawrotu da domu konieczna jest opieka dorosłej osoby towarzyszącej. Ponadto należy się ściśle stosować do zaleceń lekarza anestezjologa.

Możliwe powikłania:

Powikłania po kolonoskopii zdarzają się niezwykle rzadko jednak mogą wymagać szybkiej interwencji chirurgicznej.

Zaliczają się do nich:

  • krwawienia
  • perforacja ściany przewodu pokarmowego
  • drobne uszkodzenia śluzówki.

Jeśli w kilka godzin po badaniu wystąpią silne dolegliwości bólowe

jamy brzusznej, wymioty, stolec z krwią, narastanie obwodu brzucha

należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań należy przed badaniem poinformować lekarza wykonującego badanie o:

1.Czy istnieje zwiększona skłonność do krwawień, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?

2. Czy występują objawy uczulenia na jakiekolwiek środki? Jeżeli tak należy poinformować na jakie ?

3. Czy są przyjmowane leki wpływające na krzepliwość krwi np.: Acard, Polocard, Bestpiryn, Acenokumarol,Ticlopidyna, Plavix, Warfin, Xarelto)?

4. Czy występuje alergia lub zdarzały się uczulenia na leki (antybiotyki, leki przeciwbólowe, inne)? Jeżeli tak, należy wymienić, na które?

5. Czy występują choroby serca, układu krążenia lub układu oddechowego? Jeżeli tak, należy wymienić jakie?

6. Czy są Państwo leczeni z powodu innych chorób przewlekłych, np. jaskra, cukrzyca, padaczka, choroby psychiczne? ? Jeżeli tak, należy wymienić jakie?

Photo: prawa autorskie GeoMedical