Małoinwazyjne  leczenie przerostu gruczołu krokowego - embolizacja tętnic prostaty
19
Mar
2018

Małoinwazyjne leczenie przerostu gruczołu krokowego - embolizacja tętnic prostaty

Szacuje się, że ponad połowa mężczyzn po 60-tym roku życia cierpi na łagodny przerost prostaty. Jego główne objawy to problemy z oddawaniem moczu takie jak: parcie na mocz i częste oddawanie moczu co jest bardzo uciążliwe, szczególnie w nocy, słaby strumień moczu i niepełne opróżnianie pęcherza moczowego. Objawy te powodują nie tylko znaczne pogorszenie jakości życia, ale mają znaczenie dla zdrowia mężczyzny. Do tej pory leczeniem z wyboru jest operacja prostaty wymagająca znieczulenia ogólnego oraz obarczona możliwością wystąpienia poważnych powikłań wpływających fatalnie na życie mężczyzny, z których główne to: impotencja czy inne zaburzenia funkcji płciowych i nietrzymanie moczu.

Prawdziwa rewolucja w leczeniu

Obecnie szerokim frontem wkroczyła  nowa, małoinwazyjna metoda leczenia zainicjowana w Europie przez  Profesora Jao Martinsa Pisco z Lizbony, radiologa zabiegowego, polegająca na zamykaniu dopływu krwi do powiększonej  prostaty, czyli embolizacja tętnic gruczołu krokowego (PAE - PROSTATIC ARTERY EMBOLIZATION). Zabieg ten polega na wstrzyknięciu do naczyń odżywiających powiększoną  prostatę specjalnych mikrocząsteczek zatykających najdrobniejsze naczynia gruczołu co powoduje jego niedokrwienie a w konsekwencji zmniejszenie objętości. Zmniejszenie gruczołu skutkuje ustąpieniem dolegliwości związanych z jego przerostem. Zabieg wymaga jedynie znieczulenia miejscowego i krótkiego pobytu pacjenta w szpitalu do 24 godzin. Jest to zabieg małoinwazyjny wymagający jedynie nakłucia tętnicy w pachwinie. To prawdziwa rewolucja w leczeniu tej dokuczliwej, a w dalszych konsekwencjach także groźnej, dla zdrowia choroby. Obecnie tą metodą wyleczono już wiele tysięcy pacjentów na całym świecie.

Zabieg wykonywany jest przez zespół z udziałem radiologa zabiegowego, w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą promieni rentgenowskich w pracowni radiologii zabiegowej. Pacjent znajduje się w pozycji leżącej. Pod kontrolą obrazu usg nakłuwa się tętnicę udową, zazwyczaj w prawej pachwinie i wprowadza do niej specjalną koszulkę naczyniową w celu ochrony naczynia w miejscu nakłucia. Następnie przy wykorzystaniu prowadnika naczyniowego wprowadza się specjalny mikrocewnik do prawej i lewej tętnicy prostaty, i podaje pod kontrolą obrazu fluoroskopii RTG zawiesinę cząsteczek embolizacyjnych, które zamykają naczynia gruczołu. Powoduje to  jego niedokrwienie, a w następstwie częściową martwicę, włóknienie i zmniejszenie wymiarów narządu, co doprowadza do ustąpienia dolegliwości. Zabieg trwa przeciętnie od 40 do 90 minut. Na koniec, po usunięciu koszulki naczyniowej, zakładany jest opatrunek uciskowy. Czas pobytu w szpitalu wynosi zazwyczaj 12 godzin i nie przekracza 24 godzin.

Doświadczony zespół i nowoczesny angiograf w GeoMedical

W szpitalu GeoMedical zabiegi wykonywane są przez zespół doświadczonego radiologa zabiegowego dr Przemysława Pencaka, który w 2014 r., po uprzednim szkoleniu u Profesora Pisco w Lizbonie wykonał pierwszy tego typu zabieg w kraju. Pracownia Radiologii Zabiegowej szpitala GeoMedical dysponuje jednym z najnowocześniejszych w Polsce angiografów - sprzęt przeznaczony jest do obrazowania naczyń krwionośnych i wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych. Urządzenie to jest wyposażone między innymi w możliwość wykonania tomografii komputerowej naczyń podczas zabiegu  oraz komputerową detekcję naczyń odżywczych guzów, co zapewnia niezwykłą dokładność embolizacji znacznie zmniejszając, i tak stosunkowo niewielkie, ryzyko powikłań. Współcześnie  podkreśla się, że nie powinno się wykonywać zabiegów embolizacji narządowej, w tym embolizacji tętnic prostaty, przy pomocy angiografów nie posiadających możliwości rekonstrukcji tomograficznej naczyń ponieważ nie zapewnia to odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta.

Embolizacja tętnic gruczołu krokowego wykonywana jest obecnie jako alternatywa zabiegu operacyjnego, w przypadku braku zgody pacjenta na operację ze znieczuleniem ogólnym. Jest także szansą dla pacjentów, u których leczenie farmakologiczne nie przynosi spodziewanych efektów, a wykonanie operacji jest niemożliwe z powodu przeciwwskazań.

Dowiedz się więcej o innej, równie innowacyjnej metodzie leczenia przerostu prostaty w GeoMedical - laser ThuLEP.