Oferty Pracy

Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem zawodowych obowiązków w nowoczesnej, prężnie rozwijającej się firmie z branży medycznej, które chcą wspomóc GeoMedical swoim entuzjazmem i profesjonalizmem w procesie osiągania pozycji lidera na rynku usług zdrowotnych. W zamian za to oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, udział w licznych szkoleniach, atrakcyjne warunki pracy, adekwatne do kompetencji wynagrodzenie oraz systemy motywacyjne.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@geomedical.pl

Do aplikacji prosimy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit.a RODO) - pobierz plik tutaj.

Aktualnie nie rekrutujemy

 

W składanych aplikacjach CV prosimy o zawarcie klauzuli:

  1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Geo Medical Sp. z o.o. ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków jako administratora danych osobowych, zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji, jak również po jej zakończeniu, w tym na przetwarzanie moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych;
     
  2. wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom powiązanym z Geo Medical Sp. z o.o. ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo do celów związanych z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez te podmioty obecnie lub w przyszłości;
     
  3. oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.