dr hab. n. med. Bogdan Michalski
dr hab. n. med.

Bogdan Michalski

Ginekolog
Bogdan Michalski - ZnanyLekarz.pl

Zainteresowanie biologią molekularną, jeszcze w szkole ogólnokształcącej, zainspirowało docenta Bogdana Michalskiego do poszukiwania przyczyny choroby nowotworowej. Poznawana wiedza teoretyczna zaowocowała napisaniem i obronieniem pracy maturalnej, pt. „Uwarunkowanie procesów rakotwórczych przez materiał genetyczny wirusów”, wytyczając dalszy kierunek zainteresowań w pracy zawodowej i naukowej. W 1980 roku rozpoczął pracę asystenta w IV Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii w Tychach, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Adama Cekańskiego, rozwijając swoje umiejętności zawodowe głównie w przedmiocie położnictwo i patologia ciąży, a zainteresowania genetyką skupiły się na prowadzeniu prenatalnego poradnictwa genetycznego, po uprzednio odbytym szkoleniu w Zakładzie Genetyki Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Lucjana Wiśniewskiego.

            W 1984 roku uzyskał I stopień specjalizacji, a w 1988 roku II stopień w zakresie położnictwa i ginekologii. W 1985 roku po ukończeniu szkolenia na kursie w zakresie – cytodiagnostyki onkologicznej w ginekologii, w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Dudkiewicza – rozpoczął dodatkową pracę w Poradni Cytologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, która prowadzi program profilaktycznych badań wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, wykonując 20 000 badań cytologicznych rocznie. Angażując się w program profilaktycznych badań cytologicznych, doskonalił jednocześnie wiedzę o strukturze komórki na kursie „Cytofizjologia i funkcja komórki” prowadzonym w II Katedrze Histologii i Embriologii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Marcina Kamińskiego, oraz uzupełnił swój warsztat o znajomość diagnostyki kolposkopowej na kursie organizowanym przez Katedrę i Klinikę Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Madeja.

            W 1989 roku, po obronie pracy doktorskiej pt.: „Radioizotopowe badanie hemodynamiki strumienia krwi tętniczej w jednostce maciczno-łożyskowej”, został powołany na stanowisko adiunkta w IV Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii w Tychach, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Adama Cekańskiego, kontynuując doskonalenie zawodowe, dydaktyczne, oraz poszukiwanie przyczyn inicjacji i progresji raka.

            Istotny wpływ na warsztat badawczo-naukowy miała wiedza uzyskana na kursach organizowanych przez European School of Oncology w Mediolanie – „Course on Gynaecological Oncology”, Radziejowice 20 – 24 maj 1991, pod kierownictwem prof. Jan B. Vermorken`a, prof. Jana Zielińskiego i prof. Umberto Veronesi, Polską Fundację Europejskiej Szkoły Onkologii – „Postępy w ginekologii onkologicznej”, Białowieża 31. 05. – 04. 06. 1993, pod kierownictwem prof. Jana Zielińskiego, oraz udział w 8th European Course on Human Papillomavirus-Associated Pathology – Munich, April 23-24, 1998, Twenty-First International Tutorial on Clinical Cytology – Viena, Austria December 5 – 12, 1999, 1st European Academy of Gynaecological Cancer Educational World Congres on Gynecological Oncology – Budapest, Hungary October 10 –12, 2002.

Rozpoczęcie w 1998 roku współpracy z Katedrą Biologii Molekularnej, Biofizyki i Biofarmacji, oraz połączenie osiągniętego doświadczenia w diagnostyce cytologicznej i kolposkopowej pozwoliło docentowi Michalskiemu na opracowanie i prowadzenie nowatorskiego kierunku badań procesu angiogenezy i limfogenezy w etapach inicjacji, promocji i progresji nowotworów narządu rodnego kobiety.

Doc. Michalski jest Kierownikiem Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej -Katedra Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach; w latach 2004 – 2014 był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej, w latach 2007 - 2014 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej; od 2006 roku pełni funkcje Pełnomocnika Dziekana Wydziału Opieki Zdrowotnej ds. wdrażania programu pt. „Modyfikacja i wdrażanie programu nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych”; od 2007 członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach przy Prezydencie Miasta Katowice; twórca i współorganizator Programu Szczepień Profilaktycznych przeciwko infekcji wirusem HPV w pierwszych klasach gimnazjum w mieście Katowice;

Doc. Michalski jest autorem i współautorem 158 publikacji i doniesień naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych; uczestniczył w ok. 147 konferencjach, sympozjach oaz zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych; zdobył kilka nagród rektora ŚUM „Za osiągnięcia w pracy naukowej za analizę ekspresji genów w poszukiwaniu molekularnych podstaw transformacji nowotworowej.”

Specjalizacja
Ginekolog, Ginekolog onkologiczny

 

Cena za konsultację:
Pierwsza wizyta - 250 zł
Kolejna wizyta - 200 zł
Zadzwoń i umów wizytę
32 832 14 44
Zarejestruj się online
E-szpital

ZDANIEM PACJENTA:

Urszula: „Polecam wszystkim kobietom potrzebującym pomocy doc. Bogdana Michalskiego. Jest to fachowiec w swojej dziedzinie! Do tej pory nie trafiłam na tak dobrego, profesjonalnego, ciepłego i taktowanego człowieka. To lekarz wyjątkowy! Potrafi wszystko dobrze wytłumaczyć i doradzić, cały stres w jego gabinecie znika. Taki człowiek to skarb!"
 
Wizyta ze ZnanyLekarz.pl • Lokalizacja: Szpital GeoMedical

kkasia.jen: „Pacjentką docenta Michalskiego jestem od ok trzech lat. Słowa, które przychodzą mi na myśl to przede wszystkim kompetencja i wielkie doświadczenie. Docent podczas mojej ostatniej wizyty zapoznał się z poprzednimi wynikami badań, wnikliwie porównał do obecnych wyjaśnił co było, co jest teraz i jaki będzie plan działania na najbliższe miesiące. Jego pewność wynikająca z ogromnej wiedzy i praktyki niewątpliwie uspakaja człowieka. Muszę jeszcze dodać, że jest to niesamowicie ciepły i ujmujący człowiek."

Wizyta ze ZnanyLekarz.pl Lokalizacja: Szpital GeoMedical