dr hab. n. med.

Michał Holecki

Nefrolog, Diabetolog

Docent Michał Holecki to członek Komitetu Sterującego GeoMedical. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych (2008), nefrologii (2012) oraz diabetologii (2015). W 2010 r. uzyskał europejski certyfikat specjalisty w dziedzinie leczenia otyłości (European SCOPE Fellow). Od 2001 r. związany jest ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

W trakcie stażu specjalizacyjnego pracował w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej, a po jego ukończeniu – od X 2002 – w Kat. i Zakł. Patofizjologii, kierowanej przez prof. dr hab Barbarę Zahorska-Markiewicz. Jednocześnie był wolontariuszem w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Katowicach (kier. prof. dr hab. Jan Duława), gdzie od 2009 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2011 r. (do nadal) adiunkta habilitowanego. Od stycznia 2016 r. jest również kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. W marcu 2016 r. został wybrany na stanowisko prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (kadencja 2016-2020).

Stopień naukowy dr n. med. otrzymał 6 stycznia 2006 w ŚAM, na Wydziale Lekarskim w Katowicach na podstawie dysertacji "Wpływ kuracji odchudzającej na metabolizm kości u otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym" (promotor: prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz). Rada Wydz. Lekarskiego SUM w Katowicach, uchwałą z 13 X 2011 nadała mu tytuł dr. hab. n. med. na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej "Metabolizm kości otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym w ocenie 5-letniej - badanie prospektywne". Aktualnie doc. Holecki jest w trakcie procedury o nadanie tytułu naukowego profesora.

Wpływ na przebieg pracy zawodowej doc. Holeckiego miały zagraniczne wyjazdy naukowe i seminaria. M.in. w 2007 r. uzyskał grant International Osteoporosis Foundation, w ramach którego odbył kurs dotyczący leczenia i diagnostyki osteoporozy w Lyonie, a w 2009 i 2010 r. grant American-Austrian Foundation, w ramach którego uczestniczył w seminariach internistycznych w Salzburgu (Salzburg Medical Seminars in Internal Medicine), organizowanych pod auspicjami Uniw. Columbia w Nowym Jorku. Ponadto uczestniczył w licznych kursach ustawicznego kształcenia z endokrynologii i chorób metabolicznych, (Wisła, 2007; Kraków, 2007; Jachranka, 2008; Kazimierz Dolny, 2009; Wisła, 2010), a także kursach doskonalących z endokrynologii (Zakopane, 2007, 2010) nefrologii (Post ASN Meeting, Gdańsk, 2008, 2013), diabetologii i wielu innych.
 

Specjalizacja
Specjalista Nefrologii, Diabetologii

 

Godziny przyjęć
Środa 15:00 - 16:00
Cena za konsultację:
Pierwsza wizyta - 250 zł
Kolejna wizyta - 200 zł
Zadzwoń i umów wizytę
32 832-14-44
Zarejestruj się online
E-szpital

Doc. Michał Holecki jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych, takich jak: Metabolism, Archives of Gynecology and Obstetrics, Nutrition and Metabolism, European Journal of Clinical Nutrition, Kidney and Blood Pressure Research, Endocrinlogy, Macedonian Journal of Medical Science, Advances in Medical Science, Polish Archives of Medical Science, Osteoporosis International, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej,Annales Academiae Medicae Silesiensis, Clinical Obesity, Endokrynologia Polska.

Doc. Holecki jest również członek 6 rad redakcyjnych i naukowych, m. in.: Clinical Obesity - regional editor (2012-2015), Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery, Świat Medycyny i Farmacji, Annales Academiae Medicae Silesiensis, był członkiem zarządu Young Investigators United Board (YIU), przedstawicielem YIU z ramienia Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO) na Europę Środkową 2010-2015 (jako jedyny przedstawiciel z Polski), aktualnie (od 2015r) współtworzy OMTF (Obesity Management Task Force) (jako jedyny przedstawiciel z Polski).

Ponadto doc. Holecki jest członkiem 4 Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (pełniąc funkcję sekretarza), European Association for The Study of Obesity, International Association for the Study on Obesity, Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego. Od 2013 roku jest członkiem zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, a od 2016 roku jestem konsultantem medycznym (z certyfikatem dostępu do akt niejawnych) Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii.