dr n. med. Mateusz Michalski
dr n. med.

Mateusz Michalski

Ginekolog
Mateusz Michalski - ZnanyLekarz.pl

W 2016 roku otrzymał “Laur Pacjenta 2015/16” w kategorii Lekarz – specjalista w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia ukończył w 2007 roku. W latach 2008 - 2012 uczestnik studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny – ginekologia i położnictwo. W latach 2009 - 2015 odbył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Położnictwo i Ginekologia w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2; Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej ŚUM w Bytomiu, uzyskując tytuł specjalisty. Od 2016 roku jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii, Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV, Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej oraz European Society of Gyneacological Oncology. W latach 2014 – 2017 Członek Zarządu ENTOG Sekcja Polska (European Network Of Trainees In Obstetrics And Gynaecology). Dorobek naukowy obejmuje publikacje, rozdziały w monografiach, wystąpienia konferencyjne i doniesienia zjazdowe. Główne zainteresowania to ginekologia onkologiczna, leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu, oraz ginekologia estetyczna. Kilkukrotnie prowadził szkolenia w zakresie operacyjnego leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Specjalizacja
Ginekolog

Cena za konsultację:
Pierwsza wizyta - 200 zł
Kolejna wizyta - 150 zł
Zadzwoń i umów wizytę
32 832 14 44
Zarejestruj się online
E-szpital

ZDANIEM PACJENTA: