dr n. med.

Agnieszka Prymus

Psychiatra
Agnieszka Prymus - ZnanyLekarz.pl

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (ŚAM - obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), wydział lekarski w Katowicach w 2004 roku. Już podczas studiów aktywnie pracowała w Kole Naukowym przy Katedrze Farmakologii ŚAM oraz w Kole Naukowym przy Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii ŚAM. Z tego okresu pochodzą jej pierwsze publikacje, które były nagradzane na studenckich konferencjach naukowych. Jej praca naukowa na katedrze farmakologii koncentruje się wokół psychofarmakologii i psychoimmunologii. Tematem rozprawy doktorskiej było: „Wpływ przewlekłego podawania leków przeciwdepresyjnych na stężenie cytokin prozapalnych (IL-1β oraz TNF- α) w mózgu szczurów”.
Za działalność naukową została nagrodzona przez prestiżowe towarzystwa naukowe m. in.: w 2009 nagroda - European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Seminar oraz w 2012 nagroda - European Psychiatric Association (EPA), EPA Early Career Psychiatrists Scholarship Programme. Prace dr n. med. Agnieszki Prymus były prezentowana na wielu międzynarodowych kongresach oraz warsztatach. Publikuje prace w polskich i zagranicznych czasopismach o łącznym IF= 11.419. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m. inn.: European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), European Psychiatric Association (EPA), American Sleep Association (ASA) oraz European Huntington's Disease Network (EHDN).

Pracowała w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii SAM w Katowicach jako asystent psychiatrii na oddziale psychiatrycznym. Później pracowała w oddziale psychiatrycznym oraz w poradni psychiatrycznej w Szpitalu MSW w Katowicach oraz w Siemianowicach Śląskich. Pracowała również jako konsultant psychiatrii w Instytucie w Sosnowcu, w oddziale toksykologii. Podczas pracy zawodowej odbyła wielokrotne kliniczne i naukowe staże- stypendia zagraniczne m. in. w Klinice Uniwersytetu Edynburskiego, UK; w Klinice w  Passau, Niemcy; na Uniwersytecie w Edynburgu, w Centre For Clinical Brain Science, Brain Imaging Research Centre for Scotland; Clinic Neuroscience Institute, Psychiatry Department Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona, Hiszpania.

Jako stypendystka uczestniczyła też w Szkołach: Szkoła Psychofarmakologii European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) w Oxfordzie (2013),  Summerschool In Berlin (2014), European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Workshop on Clinical Research Methods (2016). Podczas pracy klinicznej prowadziła zajęcia ze studentami ŚUM (polsko i anglojęzycznymi) oraz ze studentami Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (GWSH) w Katowicach.

 

Specjalizacja
Psychiatria

Godziny przyjęć
Poniedziałek 15:30-18:00
Środa 15:30-18:00
Piątek 15:30-18:00
Cena za konsultację:
Pierwsza wizyta - 200 zł
Kolejna wizyta - 150 zł
Zadzwoń i umów wizytę
32 832-14-44
Zarejestruj się online
E-szpital