dr n. med. Bogdan T. Kamiński
dr n. med.

Bogdan T. Kamiński

Ginekolog
Bogdan T. Kamiński - ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Bogdan T. Kamiński jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a następnie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach , który ukończył w 1979 roku. Pracę zawodową rozpoczął w I Katedrze Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1987r. i dwa stopnie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Pracując pod kierunkiem Profesora  dr hab. Jacka Rzempołucha będąc adiunktem Kliniki w Bytomiu zdobywał doświadczenie chirurgiczne w ginekologii onkologicznej. Od 1995r prowadził Oddziały Ginekologiczno-Położnicze w Szpitalach im. dr J.Rostka oraz dr A.Mielęckiego w Chorzowie, będąc ich ordynatorem oraz  współpracując z Kliniką w Bytomiu. W 2007 r. przeniósł się do Nowego Sącza, gdzie pełnił funkcję zastępcy Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, jednocześnie pogłębiając kształcenie w dziedzinie Ginekologii  Onkologicznej. W 2012 r. uzyskał tytuł Specjalisty Ginekologa Onkologa pod kierunkiem Pani Profesor dr hab.  Anity Olejek, Kierownika Kliniki Położnictwa , Ginekologii  i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu. W latach 2013 - 2015 był Kierownikiem Oddziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala  Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. W 2016r. powrócił  na Śląsk i pełnił funkcję zastępcy Ordynatora Doc. dr hab. Bogdana Michalskiego w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym i Ginekologii Onkologicznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Praca w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej jest przewodnim motywem całej jego kariery zawodowej. Jest autorem ponad trzydziestu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych i członkiem wielu towarzystw  naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej,  biorąc aktywny udział w licznych sympozjach i kongresach.

Specjalizacja
Specjalista Chorób Kobiecych, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Cytolog

Godziny przyjęć
Poniedziałek 14:00 - 20:00
Wtorek 7:00-14:30
Środa 7:00-14:30
Czwartek 7:00-14:30
Piątek 7:00-14:30
Cena za konsultację:
Pierwsza wizyta - 200 zł
Kolejna wizyta - 150 zł
Zadzwoń i umów wizytę
32 832-14-44
Zarejestruj się online
E-szpital

ZDANIEM PACJENTA:

Wizyta ze ZnanyLekarz.pl