dr hab. n. med. Tomasz Bielecki
dr hab. n. med.

Tomasz Bielecki

Ortopeda - GABINET PRYWATNY

Dr hab. n. med. Tomasz Bielecki studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpoczął w 1995 roku. Od trzeciego roku studiów aktywnie uczestniczył w pracach Koła Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Fizjologii w Zabrzu, prowadząc badania pod kierownictwem Prof. dr n. med. Jerzego Jochema. Od trzeciego roku studiów otrzymywał stypendium naukowe, za bardzo dobre wyniki w nauce, a także prowadził zajęcia ze studentami z przedmiotu fizjologia. Będąc na szóstym roku studiów rozwijał swoje szerokie zainteresowania uczestnicząc w pracach Kół Naukowych STN przy I Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu oraz Katedrze i Zakładzie Mikrobiologiii Immunologii w Zabrzu SUM. Wyniki prac prowadzonych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego prezentował podczas Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a także Towarzystw Naukowych.

 

Rozprawa doktorska z wyróżnieniem Rady Wydziału Lekarskiego

 

W latach  1999 i 2000 odbył miesięczne staże w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Mount Vernon Hospital, Northwood/Londyn, Wielka Brytania; Prof. R. Sanders, Dr A. Globbelaar, Dr J. Chana, gdzie zdobywał wiedzę na temat metod diagnostycznych, badawczych oraz nowoczesnego leczenia chorób z zakresu ortopedii i traumatologii oraz chirurgii plastycznej. W 2001 uzyskał dyplom Trinity College na poziomie zaawansowanym z języka angielskiego. Studia ukończyłem w 2001 roku. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu Klinicznym SUM w Bytomiu w terminie od 1.10.2001 roku do 31.10.2002 roku.

1 listopada 2002 roku rozpoczął pracę w Oddziale Klinicznym Ortopedii w Sosnowcu na stanowisku asystenta, gdzie pracuję do chwili obecnej. W roku 2003 w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach rozpoczął specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą ukończył w 2009 roku. W maju 2003 roku uczestniczył w programie naukowym, dotyczącym właściwości biologicznych biomateriałów i ich zastosowania w praktyce klinicznej, odbywającym się w szpitalu w Einthowen w Holandii pod auspicjami Prof. Petera Evertsa. Od tego momentu w Klinice Ortopedii zaczął prowadzić prace naukowobadawcze z zakresu medycyny regeneracyjnej. W  lipcu 2003 roku wystąpił do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o przyznanie środków finansowych na projekt badawczy pod tytułem ”Ocena wpływu żelu bogatopłytkowego na procesy gojenia tkanki kostnej”. W latach 2004-2007 był kierownikiem tego grantu. Rezultatem badań przeprowadzonych w ramach wyżej wymienionego projektu była rozprawa doktorska obroniona w 2005 roku, która uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.

 

Ekspert przy Ministerstwie Zdrowia

 

W roku 2008 otworzył przewód habilitacyjny wydając pozycję „Osteoindukcyjne i antybakteryjne właściwości żelu płytkowo-leukocytarnego i możliwości ich zastosowania w praktyce klinicznej”, a 8 marca 2012 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 2010 roku uzyskał stanowisko Adiunkta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W maju 2012 roku wygrał postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Ortopedii SUM w Sosnowcu. W latach 2013/2014 dr hab. n. med. Tomaszowi Bieleckiemu powierzono mi funkcję dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, funkcję tą piastował ponownie w 2016 roku. W latach 2014-2015 był ekspertem w Grupie Roboczej "Wytwarzanie Produktów Leczniczych" powołanej przez Ministerstwo Gospodarki, która to zajmowała się m.in. strategią pozyskania funduszy z Komisji Europejskiej na tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). 20 marca 2017 roku dr hab. n. med. Tomaszowi Bieleckiemu powierzono  funkcję głównego eksperta ds. urazów, zatruć, objawów i innych określonych skutków działań zewnętrznych w ramach projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” przy Ministerstwie Zdrowia.

 

Specjalizacja
Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu

Godziny przyjęć
Czwartek 14:30 - 16:00
Cena za konsultację:
Pierwsza wizyta - 300 zł
Kolejna wizyta - 250 zł
Zadzwoń i umów wizytę
32 832 14 44
Zarejestruj się online
E-szpital