dr n. med.

Przemysław Pencak

Radiolog
Przemysław Pencak - ZnanyLekarz.pl

Przemysław Pencak jest  absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1993 roku rozpoczął specjalizację z radiodiagnostyki w Zakładzie Radiologii Państwowego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach przy ul. Francuskiej. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskał w 1997 roku a w 2000 roku został specjalistą w zakresie radiodiagnostyki. Od początku pracy oprócz diagnostyki radiologicznej zajmował się zabiegami związanymi z inwazyjnym obrazowaniem układu naczyniowego. Na początku były to angiografie, a w dalszych latach, przy współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, także zabiegi plastyki balonowej naczyń, implantacji stentów, udrażniania naczyń, implantacji stentgraftów aorty oraz zabiegi embolizacji guzów nowotworowych wątroby i żył jajnikowych. W 2012 wykonywał, jako jeden z niewielu lekarzy w kraju, zabiegi denerwacji tętnic nerkowych stosowane przy leczeniu lekoopornego nadciśnienia tętniczego.

Od roku 2001 do końca 2013 pełnił funkcję kierownika Zakładu Radiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W listopadzie 2011 obronił rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pod tytułem ,,Ocena czynników ryzyka i zwapnień naczyniowych u pacjentów leczonych powtarzalnymi hemodializami” . Promotorem pracy był prof. dr. hab. n. med. Jerzy Chudek.

W latach 2014-2015 pracował w Szpitalu Euromedic w Katowicach gdzie w marcu 2015 wykonał pierwszy w Polsce zabieg embolizacji tętnic gruczołu krokowego w celu leczenia rozrostu łagodnego.

Od 2016 pracuje w Centrum Onkologii – Instytucie im.Marii Skłodowskiej-Curie Gliwicach specjalizując się w leczeniu guzów nowotworowych wątroby metodami embolizacji, chemoembolizacji a także radioembolizacji. Wykonuje, także zabiegi implantacji portów dożylnych dla pacjentów z chorobą nowotworową.

Od kilku lat związany jest także z Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górnicznej, gdzie głównym polem jego działania są badania usg - w tym dopplerowskie.

Przemysław Pencak od 2015 roku zaangażowany jest w tworzenie Szpitala GeoMedical i uruchomienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w którego skład wchodzi także Pracownia Angiografii i Radiologii Zabiegowej.

 

Od 2013 posiada Certyfikat Dokumentujący Umiejętności Wykonywania Zabiegów z Zakresu Radiologii Zabiegowej przyznawany przez Sekcję Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem  Sekcji Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Cardiovascular Interventional Radiological Society of Europe a także Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego.

 

Specjalizacja
Radiologiczna

Pracownia
Radiologiczna, USG

Zadzwoń i umów wizytę
32 832 14 44
Zarejestruj się online
E-szpital

ZDANIEM PACJENTA:

ilonazaczek: Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Pan doktor bardzo kompetentny, tłumaczy i wyjaśnia, odpowiada rzeczowo na pytania nie pozostawiając wątpliwości."

Lokalizacja: Szpital GeoMedical • Usługa: USG tarczycy