Tomografia Komputerowa

Badania wykonywane przez zespół Zakładu Diagnostyki Obrazowej realizowane są z wykorzystaniem Tomografu Komputerowego (TK) z technologią IMR firmy Philips, która pozwala na obniżenie dawki promieniowania, otrzymywanej przez Pacjenta podczas badania o 60% - 80%, przy jednoczesnej poprawie wykrywalności przy niskim kontraście o 43% - 80% oraz redukcji szumu na poziomie 70% - 83%. Technologia ta zapewnia pewność rozpoznań, dzięki zaawansowanej wizualizacji szczegółów. Korzyści wynikające ze skanowania 128-warstwowego, obejmują niską dawkę promieniowania i wysoką jakość obrazu.

 

Wybrane badania TK:
  • TK głowy
  • TK szyi
  • TK klatki piersiowej i śródpiersia
  • TK kręgosłupa
  • Angio TK aorty
  • Angio TK kończyn
  • HRCT klatki piersiowej
  • HRCT piramid kości skroniowych